Uslovi korišćenja - ProdajLako
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Uslovi korišćenja

Ažurirano u 2021-07-18

Opšti uslovi

Pristupanjem i naručivanjem ProdajLako-a potvrđujete da se slažete sa uslovima usluge sadržanim u dole navedenim uslovima i odredbama. Ovi uslovi se odnose na celu veb lokaciju i bilo koju e-poštu ili drugu vrstu komunikacije između vas i ProdajLako.

Tim ProdajLako ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, gubitak podataka ili dobit koja je nastala usled upotrebe ili nemogućnosti korišćenja materijala na ovom veb lokaciju, čak i ako je tim ProdajLako ili ovlašćeni predstavnik obavešten o mogućnosti takve štete. Ako upotreba materijala sa ove veb lokacije rezultira potrebom za servisiranjem, popravkom ili ispravkom opreme ili podataka, snosite sve troškove.

ProdajLako neće biti odgovoran za bilo kakav ishod koji bi se mogao dogoditi tokom korišćenja naših resursa. Zadržavamo pravo na promenu cena i revidiranje politike korišćenja resursa u bilo kom trenutku.

Licenca

ProdajLako vam daje opozivu, neekskluzivnu, neprenosivu, ograničenu licencu za preuzimanje, instaliranje i upotrebu veb stranice / aplikacije strogo u skladu sa uslovima ovog sporazuma.

Ovi Uslovi i odredbe su ugovor između vas i ProdajLako (u ovim Uslovima i odredbama nazivaju se “ProdajLako”, “mi”, “mi” ili “naš”), dobavljača veb lokacije ProdajLako i usluga dostupnih sa ProdajLako veb lokacija (koja se u ovim Uslovima i odredbama zajednički naziva „Usluga ProdajLako“).

Pristajete na to da vas obavezuju ovi Uslovi i odredbe. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima i odredbama, nemojte koristiti uslugu ProdajLako. U ovim Uslovima i odredbama, „vi“ se odnosi i na vas kao pojedinca i na entitet koji predstavljate. Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova i odredbi, zadržavamo pravo da otkažemo vaš račun ili blokiramo pristup vašem nalogu bez najave.

Značenja

Za ove Uslove i odredbe:

– Kolačić: mala količina podataka koju generiše veb lokacija i čuva vaš veb pregledač. Koristi se za identifikovanje pregledača, pružanje analitike, pamćenje informacija o vama, kao što su jezičke postavke ili informacije za prijavljivanje.    

– Kompanija: kada se u ovoj politici pominju „Kompanija“, „mi“, „mi“ ili „naša“, odnosi se na ProdajLako, koja je odgovorna za vaše podatke prema ovim Uslovima i odredbama.  

– Država: u kojoj je sedište ProdajLako ili vlasnici / osnivači ProdajLako, u ovom slučaju je Srbija  

– Uređaj: bilo koji uređaj povezan sa Internetom, poput telefona, tableta, računara ili bilo kog drugog uređaja koji se može koristiti za posetu ProdajLako-u i korišćenje usluga.    

– Usluga: odnosi se na uslugu koju pruža ProdajLako kako je opisano u relativnim uslovima (ako je dostupno) i na ovoj platformi.  

– Usluga treće strane: odnosi se na oglašavače, sponzore takmičenja, promotivne i marketinške partnere i druge koji pružaju naš sadržaj ili za čije proizvode ili usluge smatramo da bi vas mogli zanimati.    

– Veb lokacija: ProdajLako. „Veb lokacija“, kojoj se može pristupiti preko ove URL adrese: https://prodajlako.com/  

– Vi: osoba ili entitet koji je registrovan kod ProdajLako za korišćenje Usluga.  

Ograničenja

Slažete se da nećete i nećete dozvoliti drugima da:

– Licencirati, prodati, iznajmiti, zakupiti, dodeliti, distribuirati, prenositi, hostovati, prepustiti, otkriti ili na bilo koji drugi način komercijalno iskoristiti veb lokaciju / aplikaciju ili učiniti platformu dostupnom bilo kojoj trećoj strani.  

– Izmenite, napravite izvedena dela, rastavite, dešifrujte, obrnite kompajliranje ili napravite obrnuti inženjering bilo kog dela veb stranice / aplikacije.  

– Uklonite, izmenite ili zaklonite bilo koje vlasničko obaveštenje (uključujući obaveštenje o autorskim pravima ili zaštitnom znaku) kompanije ProdajLako ili njenih povezanih kompanija, partnera, dobavljača ili davalaca licence za veb lokaciju / aplikaciju.  

Politika povrata i povrata

Hvala na kupovini u ProdajLako. Cenimo činjenicu da volite da kupujete stvari koje gradimo. Takođe želimo da se uverimo da imate korisno iskustvo dok istražujete, procenjujete i kupujete naše proizvode.

Kao i za svako iskustvo kupovine, postoje odredbe i uslovi koji se primenjuju na transakcije na ProdajLako. Bićemo kratki koliko nam to dozvole advokati. Glavna stvar koju treba imati na umu je da slanjem porudžbine ili kupovinom na ProdajLako pristajete na uslove zajedno sa ProdajLako. “-Ovom Politikom privatnosti. 

Ako iz bilo kog razloga niste u potpunosti zadovoljni bilo kojim dobrom ili uslugom koju pružamo, ne ustručavajte se da nas kontaktirate i razgovaraćemo o bilo kom pitanju kroz koji prolazite sa našim proizvodom.

Vaše sugestije

Sve povratne informacije, komentari, ideje, poboljšanja ili predlozi (u daljem tekstu: „Predlozi“) koje ste dali ProdajLako-u u vezi sa veb stranicom / aplikacijom ostaće jedino i ekskluzivno vlasništvo ProdajLako.

ProdajLako će biti slobodan da koristi, kopira, menja, objavljuje ili redistribuira Predloge u bilo koju svrhu i na bilo koji način, bez ikakvog kredita ili bilo kakve nadoknade za vas.

Vaša saglasnost

Ažurirali smo naše uslove i odredbe kako bismo vam pružili potpunu transparentnost u vezi sa onim što se postavlja prilikom posete našoj veb lokaciji i kako se ona koristi. Korišćenjem naše veb stranice / aplikacije, registracijom računa ili kupovinom pristajete na naše Uslove i odredbe.  

Veze do drugih veb lokacija

Ovi Uslovi se odnose samo na Usluge. Usluge mogu sadržati veze do drugih veb lokacija kojima ProdajLako ne upravlja ili ih ne kontroliše. Nismo odgovorni za sadržaj, tačnost ili mišljenja izražena na takvim veb lokacijama, a mi ih ne istražujemo, ne nadgledamo niti proveravamo zbog tačnosti ili potpunosti. Imajte na umu da kada koristite vezu za prelazak sa Usluga na drugu veb lokaciju, naši Uslovi i odredbe više ne važe. Vaše pregledanje i interakcija na bilo kojoj drugoj veb lokaciji, uključujući one koje imaju vezu na našoj platformi, podležu sopstvenim pravilima i smernicama te veb lokacije. Takva treća lica mogu koristiti sopstvene kolačiće ili druge metode za prikupljanje podataka o vama.

Kolačići

ProdajLako koristi „kolačiće“ za identifikaciju područja naše veb stranice koje ste posetili. Kolačić je mali deo podataka koji vaš veb pregledač čuva na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Kolačiće koristimo da bismo poboljšali performanse i funkcionalnost naše veb stranice / aplikacije, ali nisu neophodni za njihovu upotrebu. Međutim, bez ovih kolačića određene funkcije poput video snimaka mogu postati nedostupne ili biste od vas tražili da unesete svoje podatke za prijavu svaki put kada posetite veb lokaciju / aplikaciju, jer ne bismo mogli da se setimo da ste se prethodno prijavili. Većina veb pregledača može se podesiti da onemogući upotrebu kolačića. Međutim, ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći pravilno ili uopšte pristupiti funkcijama na našoj veb lokaciji. U kolačiće nikada ne stavljamo podatke koji otkrivaju identitet.

Promene naših Uslova i odredbi

Priznajete i slažete se da Može zaustaviti (trajno ili privremeno) pružanje Usluge (ili bilo koje funkcije u okviru Usluge) vama ili korisnicima po slobodnom nahođenju , Bez prethodno obaveštenje o vama. Možete prestati da koristite Uslugu u bilo kom trenutku. Ne morate posebno da obavestite Kada prestanete da koristite Uslugu. Priznajete i slažete se da ako Onemogući pristup vašem nalogu, možda ćete biti sprečeni da pristupite Usluzi, detaljima vašeg naloga ili bilo kojim datotekama ili drugim materijalima koji se nalaze na vašem nalogu.

Ako odlučimo da promenimo naše Uslove i odredbe, objavićemo te promene na ovoj stranici i / ili ažurirati datum izmene Uslova i odredbi u nastavku.

Izmene na našem veb mestu / aplikaciji

ProdajLako zadržava pravo da modifikuje, suspenduje ili ukine, privremeno ili trajno, veb lokaciju / aplikaciju ili bilo koju uslugu na koju se povezuje, sa ili bez obaveštenja i bez odgovornosti za vas.

Ažuriranja naše veb lokacije / aplikacije

ProdajLako može s vremena na vreme pružiti poboljšanja ili poboljšanja karakteristika / funkcionalnosti veb lokacije / aplikacije, što može uključivati zakrpe, ispravke grešaka, ispravke, nadogradnje i druge modifikacije („Ažuriranja“).

Ažuriranja mogu izmeniti ili izbrisati određene funkcije i / ili funkcionalnosti veb lokacije / aplikacije. Slažete se da ProdajLako nema obavezu da (i) pruža bilo kakva Ažuriranja ili (ii) da nastavi da pruža ili omogućava bilo koje određene funkcije i / ili funkcionalnosti veb lokacije / aplikacije za vas.

Dalje se slažete da će se sva ažuriranja (i) smatrati sastavnim delom veb stranice / aplikacije i (ii) podlegati uslovima i odredbama ovog sporazuma.

Usluge nezavisnih proizvođača

Možemo prikazati, uključiti ili učiniti dostupnim sadržaj nezavisnih proizvođača (uključujući podatke, informacije, aplikacije i druge proizvode) ili pružiti veze do nezavisnih veb lokacija ili usluga („Usluge trećih lica“).

Priznajete i slažete se da ProdajLako neće biti odgovoran za bilo koje usluge nezavisnih proizvođača, uključujući njihovu tačnost, potpunost, pravovremenost, validnost, poštovanje autorskih prava, zakonitost, pristojnost, kvalitet ili bilo koji drugi njihov aspekt. ProdajLako ne preuzima i neće snositi nikakvu odgovornost ili odgovornost prema vama ili bilo kom drugom licu ili entitetu za bilo koje usluge nezavisnih proizvođača.

Usluge trećih lica i njihovi linkovi pružaju se samo vama kao pogodnost i pristupate im i koristite ih u potpunosti na sopstveni rizik i u skladu sa uslovima i odredbama takvih trećih strana.

Pojam i prestanak

Ovaj ugovor ostaje na snazi dok ga vi ili ProdajLako ne raskinete.

ProdajLako može, po sopstvenom nahođenju, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga ili bez bilo kojeg razloga, suspendovati ili raskinuti ovaj Ugovor sa ili bez prethodne najave.

Ovaj ugovor će se raskinuti odmah, bez prethodnog obaveštenja kompanije ProdajLako, u slučaju da se ne pridržavate bilo koje odredbe ovog sporazuma. Ovaj ugovor takođe možete raskinuti brisanjem veb lokacije / aplikacije i svih njenih kopija sa računara.

Po raskidu ovog Ugovora, prestaćete da koristite veb lokaciju / aplikaciju i sa svog računara ćete izbrisati sve kopije veb lokacije / aplikacije.

Raskid ovog Ugovora neće ograničiti bilo koje pravo ili pravni lek ProdajLako-a po zakonu ili u kapitalu u slučaju da vi (tokom trajanja ovog Sporazuma) prekršite bilo koju od vaših obaveza prema ovom Ugovoru.

Obaveštenje o kršenju autorskih prava

Ako ste vlasnik autorskih prava ili agent takvog vlasnika i smatrate da bilo koji materijal na našoj veb lokaciji / aplikaciji predstavlja kršenje vaših autorskih prava, kontaktirajte nas navodeći sledeće informacije: (a) fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlašćen da deluje u njegovo ime; (b) identifikacija materijala za koji se tvrdi da krši autorska prava; (c) vaše kontakt informacije, uključujući adresu, broj telefona i e-poštu; (d) vašu izjavu da u dobroj veri verujete da vlasnici autorskih prava nisu odobrili upotrebu materijala; i (e) izjavu da su podaci u obaveštenju tačni i, pod kaznom lažnog svedočenja, ovlašćeni ste da delujete u ime vlasnika.

Odšteta

Pristajete da obeštetite i držite ProdajLako i njegove roditelje, podružnice, podružnice, službenike, zaposlene, agente, partnere i davaoce licence (ako postoje) neškodljive za bilo koji zahtev ili zahtev, uključujući razumne advokatske honorare, zbog ili koji proističu iz vašeg: ( a) korišćenje veb stranice / aplikacije; (b) kršenje ovog sporazuma ili bilo kog zakona ili propisa; ili (c) kršenje bilo kog prava treće strane.

Bez garancija

Veb lokacija / aplikacija dobijate se „KAO JESU“ i „KAO DOSTUPNO“ i sa svim greškama i nedostacima bez bilo kakve garancije. U maksimalno dozvoljenoj meri prema važećem zakonu, ProdajLako, u svoje ime i u ime svojih povezanih društava i svojih i njihovih davalaca licence i dobavljača usluga, izričito se odriče svih garancija, bilo izričitih, podrazumevanih, zakonskih ili drugih, u vezi sa veb lokacijom / aplikacija, uključujući sve podrazumevane garancije prodajljivosti, podobnosti za određenu namenu, vlasništvo i nekršenje, kao i garancije koje mogu nastati tokom poslovanja, kursa performansi, upotrebe ili trgovinske prakse. Bez ograničenja na prethodno rečeno, ProdajLako ne daje nikakve garancije ili obaveze i ne predstavlja nikakvu izjavu da će veb lokacija / aplikacija zadovoljiti vaše zahteve, postići planirane rezultate, biti kompatibilna ili raditi sa bilo kojim drugim softverom, sistemima ili uslugama, raditi bez prekida, ispunjavati bilo kakve standarde performansi ili pouzdanosti ili biti bez grešaka ili da bilo kakve greške ili nedostaci mogu ili će biti ispravljene.

Bez ograničavanja gorenavedenog, ni ProdajLako ni bilo koji dobavljač ProdajLako ne daju nikakvu izjavu ili garanciju bilo koje vrste, izričitu ili podrazumevanu: (i) u pogledu rada ili dostupnosti veb lokacije / aplikacije, niti uključenih informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda na tome; (ii) da će veb lokacija / aplikacija biti neprekinuta ili bez grešaka; (iii) u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili valute bilo kojih informacija ili sadržaja pruženih putem veb lokacije / aplikacije; ili (iv) da veb lokacija / aplikacija, njeni serveri, sadržaj ili e-mailovi poslati iz ili u ime ProdajLako ne sadrže viruse, skripte, trojanske konje, crve, malver, vremenske bombe ili druge štetne komponente.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenja podrazumevanih garancija ili ograničenja primenljivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena izuzeća i ograničenja možda neće odnositi na vas.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na štetu koju biste mogli pretrpeti, celokupna odgovornost ProdajLako-a i bilo kog od njegovih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovog Ugovora i vaš ekskluzivni pravni lek za sve prethodno navedeno biće ograničeni na iznos koji ste stvarno platili za veb lokaciju / aplikaciju.

U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, ProdajLako ili njegovi dobavljači ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, indirektnu ili posledičnu štetu (uključujući, ali bez ograničenja, štetu zbog gubitka dobiti, gubitka podataka ili druge informacije, za prekid poslovanja, za lične povrede, za gubitak privatnosti koji proizilaze iz upotrebe ili na bilo koji način koji se odnosi na upotrebu ili nemogućnost korišćenja veb stranice / aplikacije, softvera treće strane i / ili hardvera treće strane koji se koristi sa veb lokacija / aplikacija ili na bilo koji drugi način u vezi sa bilo kojom odredbom ovog sporazuma), čak i ako je ProdajLako ili bilo koji dobavljač obavešten o mogućnosti takve štete, čak i ako lek ne uspe u svojoj osnovnoj svrsi.

Neke države / jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje slučajnih ili posledičnih šteta, pa se gore navedeno ograničenje ili izuzeće možda neće odnositi na vas.

Razdvojivost

Ako se za bilo koju odredbu ovog Sporazuma utvrdi da je neprovediva ili nevaljana, takva odredba će se promeniti i protumačiti u cilju postizanja ciljeva takve odredbe u najvećoj mogućoj meri prema važećem zakonu, a preostale odredbe će se nastaviti u punoj snazi i na snazi.

Ovaj ugovor, zajedno sa Politikom privatnosti i svim ostalim pravnim napomenama koje je ProdajLako objavio o Uslugama, predstavljaće celokupan sporazum između vas i ProdajLako u vezi sa Uslugama. Ako nadležni sud bilo koju odredbu ovog sporazuma smatra nevažećom, nevaljanost takve odredbe neće uticati na validnost preostalih odredbi ovog sporazuma, koje će ostati na snazi i na snazi. Nijedno odricanje od bilo kog uslova ovog Sporazuma neće se smatrati daljim ili trajnim odricanjem od tog uslova ili bilo kog drugog izraza, a ProdajLako. “” Ako ne potvrdi neko pravo ili odredbu prema ovom Ugovoru neće predstavljati odricanje od tog prava ili obezbeđivanje. TI I ProdajLako SLAŽETE SE DA SE BILO KOJI UZROK AKCIJE POSTOJEĆI ILI VEZANI ZA USLUGE MORA POČETI U JEDNOJ (1) GODINI NAKON UZROKA AKCIJE. Inače, TAKVI UZROK AKCIJE STALNO JE ZABRANJEN.

Odricanje

Izuzev kako je ovde predviđeno, neiskorišćavanje prava ili zahtevanje izvršenja obaveze prema ovom sporazumu neće uticati na sposobnost stranke da izvrši takvo pravo niti će zahtevati takvo izvršenje u bilo koje vreme nakon toga niti odricanje od kršenja predstavlja odricanje od svako naknadno kršenje.

Nijedno propuštanje ili bilo kakvo kašnjenje u vršenju bilo koje od prava ili bilo koje ovlašćenja prema ovom sporazumu neće biti odricanje od tog prava ili ovlašćenja. Niti bilo koje pojedinačno ili delimično vršenje bilo kog prava ili ovlašćenja prema ovom Sporazumu neće sprečavati dalje vršenje tog ili bilo kog drugog prava datog ovde. U slučaju sukoba između ovog sporazuma i bilo koje odgovarajuće kupovine ili drugih uslova, važiće uslovi ovog sporazuma.

Izmene i dopune ovog sporazuma

ProdajLako zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmeni ili zameni ovaj Ugovor u bilo kom trenutku. Ako je revizija značajna, obavestićemo vas najmanje 30 dana pre nego što novi uslovi stupe na snagu. Šta predstavlja materijalnu promenu, utvrdićemo po sopstvenom nahođenju.

Ako nastavite da pristupate ili koristite našu veb stranicu / aplikaciju nakon što revizije stupe na snagu, prihvatate da vas obavezuju revidirani uslovi. Ako se ne slažete sa novim uslovima, više niste ovlašćeni za upotrebu ProdajLako.

Čitav sporazum

Ugovor predstavlja celokupan sporazum između vas i ProdajLako u vezi sa vašom upotrebom veb stranice / aplikacije i zamenjuje sve prethodne i istovremene pisane ili usmene sporazume između vas i ProdajLako.

Možda podležete dodatnim uslovima i odredbama koji se primenjuju kada koristite ili kupujete druge usluge ProdajLako-a, koje će vam ProdajLako pružiti u vreme takve upotrebe ili kupovine.

Ažuriranja naših uslova

Možda ćemo promeniti našu Uslugu i smernice i možda ćemo morati da izmenimo ove Uslove tako da tačno odražavaju našu Uslugu i smernice. Ako zakonom nije drugačije određeno, obavestićemo vas (na primer, putem naše usluge) pre nego što izvršimo promene ovih Uslova i daćemo vam priliku da ih pregledate pre nego što stupe na snagu. Zatim, ako nastavite da koristite Uslugu, bićete obavezani ažuriranim Uslovima. Ako ne želite da pristanete na ove ili bilo koje ažurirane Uslove, možete da izbrišete svoj nalog.

Intelektualna svojina

Veb lokacija / aplikacija i njen celokupan sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve informacije, softver, tekst, ekrane, slike, video i audio i njihov dizajn, izbor i uređenje), u vlasništvu su ProdajLako, njegovih davalaca licence ili drugih dobavljača takvog materijala i zaštićeni su Srbijom i međunarodnim zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima, patentima, poslovnim tajnama i drugim zakonima o intelektualnoj svojini ili vlasničkim pravima. Materijal se ne može kopirati, menjati, reprodukovati, preuzimati ili distribuirati na bilo koji način, u celini ili delimično, bez izričitog prethodnog pismenog odobrenja ProdajLako-a, osim ako nije izričito predviđeno ovim Uslovima i odredbama. Svaka neovlašćena upotreba materijala je zabranjena.

Sporazum o arbitraži

Ovaj odeljak se odnosi na bilo koji spor OSIM ONOGA NE UKLJUČUJE SPOR U VEZI SA TUŽBAMA ZA NEODVRŠIVI ILI NEPRAVEDNI RELJEF U VEZI IZVRŠENJA ILI VAŽENJA VAŠEG ILI PRODAJALKA. Izraz „spor“ znači bilo koji spor, radnju ili drugu kontroverzu između vas i ProdajLako-a u vezi sa Uslugama ili ovim ugovorom, bilo u ugovoru, garanciji, deliktu, zakonu, propisu, uredbi ili bilo kojoj drugoj pravnoj ili pravičnoj osnovi. „Spor“ će dobiti najšire moguće značenje dozvoljeno zakonom.

Obaveštenje o sporu

U slučaju spora, vi ili ProdajLako morate drugom pružiti Obaveštenje o sporu, što je pisana izjava koja navodi ime, adresu i kontakt podatke stranke koja ga daje, činjenice koje su pokrenule spor i zahtevano olakšanje. Obaveštenje o sporu morate poslati e-poštom na: admin@prodajlako.com. ProdajLako će vam poslati svako obaveštenje o sporu poštom na vašu adresu ako je imamo ili na vašu drugu adresu e-pošte. Vi i ProdajLako ćete pokušati da rešite bilo koji spor neformalnim pregovorima u roku od šezdeset (60) dana od datuma slanja Obaveštenja o sporu. Nakon šezdeset (60) dana, vi ili ProdajLako možete započeti arbitražu. 

Obavezujuća arbitraža

Ako vi i ProdajLako ne rešite nijedan spor neformalnim pregovorima, bilo koji drugi napor za rešavanje spora sprovodiće se isključivo obavezujućom arbitražom kako je opisano u ovom odeljku. Odričete se prava da vodite parnicu (ili učestvujete u njoj kao član stranke ili razreda) u svim sporovima na sudu pred sudijom ili porotom. Spor će se rešiti obavezujućom arbitražom u skladu sa komercijalnim arbitražnim pravilima Američkog arbitražnog udruženja. Svaka stranka može tražiti bilo kakvu privremenu ili preliminarnu pravnu zaštitu od bilo kog suda nadležnog suda, ako je to potrebno radi zaštite prava ili imovine stranke do okončanja arbitraže. Sve pravne, računovodstvene i ostale troškove, naknade i izdatke nastale od strane preovlađujuće strane snosi nesutorna stranka.

Podnesci i privatnost

U slučaju da predate ili objavite bilo kakve ideje, kreativne predloge, dizajne, fotografije, informacije, oglase, podatke ili predloge, uključujući ideje za nove ili poboljšane proizvode, usluge, funkcije, tehnologije ili promocije, izričito se slažete da će se takvi podnesci automatski biti tretirani kao nepoverljivi i vlasnički i postaće jedino vlasništvo ProdajLako-a bez ikakve nadoknade ili kredita. ProdajLako i njegove podružnice neće imati obaveze u vezi sa takvim prijavama ili objavama i mogu koristiti ideje sadržane u tim prijavama ili objavama u bilo koje svrhe u bilo kom trajnom mediju, uključujući, ali bez ograničenja, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda i usluge koje koriste takve ideje.

Promocije

ProdajLako može s vremena na vreme da uključuje takmičenja, promocije, nagradne igre ili druge aktivnosti („Promocije“) koje zahtevaju da podnesete materijal ili informacije koje se tiču vas samih. Imajte na umu da se za sve promocije mogu voditi posebna pravila koja mogu sadržati određene uslove za ispunjavanje uslova, kao što su ograničenja starosti i geografskog položaja. Odgovorni ste da pročitate sva pravila Promocija da biste utvrdili da li ispunjavate uslove za učešće ili ne. Ako uđete u bilo koju promociju, saglasni ste da ćete se pridržavati i pridržavati se svih pravila promocije.

Dodatni uslovi i odredbe mogu se primeniti na kupovinu dobara ili usluga na ili putem Usluga, koji su ovim odredbama deo ovog sporazuma.

Tipografske greške

U slučaju da su proizvod i / ili usluga navedeni zbog netačne cene ili sa netačnim informacijama zbog tipografske greške, imaćemo pravo da odbijemo ili otkažemo bilo koje narudžbe za proizvode i / ili usluge navedene po netačnoj ceni. Imaćemo pravo da odbijemo ili otkažemo bilo koju takvu narudžbinu bez obzira da li je porudžbina potvrđena ili ne i ako je vaša kreditna kartica naplaćena. Ako je vaša kreditna kartica već naplaćena za kupovinu i vaša porudžbina je otkazana, odmah ćemo izdati kredit na vaš račun kreditne kartice ili drugi račun za plaćanje u iznosu naknade.

Ostalo

Ako iz bilo kog razloga sud nadležne nadležnosti utvrdi da je bilo koja odredba ili deo ovih Uslova i odreda neprovedivi, ostatak ovih Uslova i dalje će imati punu snagu i dejstvo. Svako odricanje od bilo koje odredbe ovih Uslova i odredbi stupiće na snagu samo ako je pismeno i potpisano od strane ovlašćenog predstavnika ProdajLako. ProdajLako će imati pravo na sudsku zabranu ili drugo pravično oslobađanje (bez obaveze polaganja bilo kakve garancije) u slučaju bilo kakvog kršenja ili predviđanja kršenja sa vaše strane. ProdajLako upravlja i kontroliše Uslugu ProdajLako iz svojih predstavništava u Srbiji. Usluga nije namenjena distribuciji ili upotrebi bilo kog lica ili entiteta u bilo kojoj jurisdikciji ili zemlji u kojoj bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti sa zakonom ili propisom. Shodno tome, one osobe koje odluče da pristupe Usluzi ProdajLako sa drugih lokacija to čine na svoju inicijativu i isključivo su odgovorne za poštovanje lokalnih zakona, ukoliko i u meri u kojoj su lokalni zakoni primenljivi. Ovi Uslovi i odredbe (koji uključuju i uključuju Politiku privatnosti ProdajLako) sadrže celokupno razumevanje i zamenjuju sva prethodna razumevanja između vas i ProdajLako u vezi sa njenom temom i ne možete ih promeniti ili izmeniti. Naslovi odeljaka korišćeni u ovom sporazumu služe samo radi lakšeg korišćenja i neće imati pravni uvoz.

Izjava o odricanju odgovornosti

ProdajLako nije odgovoran za bilo kakav sadržaj, kod ili bilo koju drugu nepreciznost.

ProdajLako ne daje garancije ili garancije.

ProdajLako ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu posebnu, direktnu, indirektnu, posledičnu ili slučajnu štetu ili bilo kakvu štetu, bilo da je to radnja ugovora, nemara ili drugog delikta koja proističe iz ili u vezi sa upotrebom Usluge ili sadržaj Usluge. ProdajLako zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši dodavanje, brisanje ili izmene sadržaja na Usluzi bez prethodne najave.

Usluga ProdajLako i njen sadržaj pružaju se „takvi kakvi jesu“ i „dostupni“ bez ikakvih garancija ili bilo kakvih izjava, bilo da su izričite ili podrazumevane. ProdajLako je distributer, a ne izdavač sadržaja koji isporučuju treće strane; kao takav, ProdajLako ne vrši uređivačku kontrolu nad takvim sadržajem i ne daje garancije ili izjave u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili valute bilo kojih informacija, sadržaja, usluga ili robe koje se pružaju putem Usluge ProdajLako ili im se njima pristupa. Ne ograničavajući prethodno rečeno, ProdajLako se posebno odriče svih garancija i izjava u bilo kom sadržaju koji se prenosi na usluzi ProdajLako ili u vezi sa njom ili na veb lokacijama koje se mogu pojaviti kao veze na Usluzi ProdajLako, ili u proizvodima koji se pružaju kao deo ili na neki drugi način u povezanost sa Uslugom ProdajLako, uključujući, bez ograničenja, bilo kakva jamstva prodajljivosti, podobnosti za određenu svrhu ili ne kršenje prava trećih lica. Nijedan usmeni savet ili pisane informacije koje daje ProdajLako ili bilo koja od njegovih povezanih kompanija, zaposlenih, službenika, direktora, agenata ili slično neće stvoriti garanciju. Podaci o ceni i dostupnosti mogu se promeniti bez prethodne najave. Bez ograničavanja gore navedenog, ProdajLako ne garantuje da će usluga ProdajLako biti neprekinuta, neiskvarena, pravovremena ili bez grešaka.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

– Putem e-pošte: admin@prodajlako.com  

– Preko ove veze: https://prodajlako.com/  

Top